HER FINNER DU 
ALLE VÅRE NYHETER

NYHETER

Salg av anthelmintika til hund og katt i perioden 2004 - 2013

VETLIS har utarbeidet en oversikt over salg av anthelmintika til hund og katt i Norge i perioden 2004 - 2013. Formålet med dette har vært å se på eventuelle endringer i salget etter avvikling av reseptfritak for småpakninger 1. juli 2009 og effekten av terapianbefalingen «Endoparasittbehandling av hund og katt» som ble publisert i SLV-regi i mars 2010.
Det viser seg at det totale salget har gått noe ned, mens forskrivningsmønsteret har endret seg fra bruk av smalspektrede midler til mer bredpektrede midler. Dette er en uheldig utvikling.
Terapianbefalingen «Endoparasittbehandling av hund og katt» ser ikke ut til å ha hatt nevneverdig effekt på veterinærenes forskrivningsmønster.  
Veterinærer oppfordres til å revurdere sin forskrivningspraksis og forskrive smalspektrede midler.

 

Les mer om dette her >